La Parcel·la

Et sentiràs com a casa

Privacitat i protecció de dades personals

Condicions

La Parcel·la es compromet en la utilització responsable de les dades personals introduïdes al web, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a acomplir a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. El nostre servidor segur garanteix la privacitat de les dades que ens transmets. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat RSA, de manera que ningú pugui accedir-hi, ja que no disposa de la clau necessària. Pots comprovar que el teu navegador és segur si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http sinó amb https.